Adınız Soyadınız*

Doğum Tarihi*
Doğum Yeri*

Cinsiyet*
Medeni Hal*
Ehliyet (Tarih ve Sınıf)*

Askerlik Durumu*
Ev Adresi*

Telefon Numarası(Sabit)

Cep Telefonu*

E-mail Adresi*

Kan Grubunuz

Öğrenim Durumu ve Mesleki Bilgiler

Öğrenim durumunuz
En son bitirdiğiniz okulun adı

Mesleğiniz

Bildiğiniz yabancı dil

Çalışmak istediğiniz bölüm

Başlayabileceğiniz tarih

İş Deneyimleriniz

En son işyerinin adı

Göreviniz

Brüt Ücret

Çalışma Dönemi

Ayrılış Nedeni

Hakkınızda Bilgi Alabileceğimiz Kişiler

Adı ve Soyadı

Adresi

Telefonu

Görevi

“ Bu iş başvuru formunda verdiğim kişisel verilerimin, kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında İskele Yaşam tarafından işlenmesine (İş başvurum olumsuz sonuçlansa dahi verilerimin İskele Yaşam veri tabanında saklanmasına , ileride çıkması muhtemel pozisyonlar için kullanılmasına, istatistikler ve değerlendirmeler için kullanılmasına, vermiş olduğum referanslardan bir ya da birkaçından bilgi alınmasına, gerek görüldüğü müddetçe muhafaza edilmesine ve bu iş başvuru formunun doldurulma amacına uygun olmak, sayılanlarla sınırlı olmak üzere her türlü işleme tabi tutulmasına) kişisel verilerin imha edilmesi prosedürü kapsamında İskele Yaşam tarafından kullanım amacına uygun muhafaza süresinin bitiminde silinmesine, anonim hale getirilmesine, yok edilmesine onay veriyorum.
İşbu form kapsamında vermiş olduğum bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, başvuru sürecini ve/veya başvurumun kabul edilmesi neticesinde iş ilişkisini etkileyecek şekilde yanıltıcı ve/veya yanlış yönlendirici olmadığını, vermiş olduğum bilgilerin yanlış, eksik, yanıltıcı ve benzeri nitelikte olduğunun anlaşılması halinde, işveren yönünden İş Kanunu 24/II-a: İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması hükmü kapsamında haklı nedenle fesih ve tazminat hakkı doğacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.”